EĞİTİM FELSEFEMİZ

Amacımız; Bireysel farklılıklar zenginliktir ilkesine bağlı olarak, evrensel niteliklere sahip, geleceğe güvenle bakan, düşünen, araştıran, sorgulayan, iletişime açık, yaşayarak öğrenen ve sorumluluk taşıyan çocuklar yetiştirmek.

Eğitim Programı

Mega Hafıza Koleji Anaokulu öğrencileri, 21. Yüzyılda başarılı ve mutlu bir yaşam için gerekli becerilerle donanır, yaşayarak, anlayarak, oyunlar oynarken eğlenerek öğrenir, dengeli, duyarlı, öğrenmeye hevesli, özgüven sahibi, bağımsız düşünebilen ama başkalarıyla işbirliği yapmaktan da zevk alan bireyler olarak yetişirler. Mega Hafıza koleji anaokulunda çift dilli eğitim programı uygulanmaktadır. Program kendi kültüründen kopmadan başka bir dil aracılığıyla yaşama farklı pencerelerden de bakabilme becerisi kazandırır. Eğitim programımızdaki uygulamalar her iki dilde de birbirini destekler niteliktedir.

ÇİFT DİLLE EĞİTİM PROGRAMI

Aynı anda okul öncesi öğretmeni ve İngilizce öğretmeninin etkinlik ortamındaki varlığıyla, öğrencide tek bir yetişkine bağımlı olmaksızın, özerk davranış gelişimini destekler. Çocuklar yabancı dili eğlenerek ve “yaşamın parçası” olarak doğal ortamlarında edinirler. Eğitim programı ile çocuklar; çift dilli eğitimin, dil edinebilme becerisine sağladığı katkı sayesinde farklı dilleri daha kolay öğrenebilmeye zemin hazırlar. Kendi anadilinde değil hedef dilin gerektirdiği yapı doğrultusunda düşünüp cesaretle hayata geçirebilir.

GEMS (Great Explorations in Math and Science) (Fen ve Matematikte Büyük Araştırmalar)

California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi tarafından geliştirilmiş bir programdır. GEMS etkinlikleri; temel fen ve matematik becerilerini geliştiren, çocukların öğrenime doğrudan katıldığı, heyecan verici etkinliklerden oluşmuştur. Program çocukların hayal güçlerini etkileyerek, bilimsel kavram ve yöntemleri aktarmaktadır. Programda çocukların ilgisini çeken birçok tema bulunmaktadır. Çocuklar öncelikli olarak bu temalarla ilgili gözlem yapar ve keşfederler. Gözlemledikleri ve keşfettikleri bilgiler doğrultusunda çeşitli ürünler oluştururlar. Daha sonra ilgili fen deneyleri ve matematik etkinlikleriyle devam ederler.

 • Ağaç Evler ve Ayılar
 • Baykuşlar
 • Penguenler
 • Arılar
 • Yumurtalar
 • Uğur Böcekleri
 • Kelebekler
 • Karıncalar
 • Hava Gözlemleri
 • Filler

MTW (Math Their Way-Onların Yoluyla Matematik)

“Eğer bir metot çocuğa öğretmiyorsa farklı bir şey dene. Çocuğa bak ve işe yarar bir şey bulana kadar öğretme şeklini değiştir” felsefesinden yola çıkılarak 1976 yılında oluşturulmuştur. MTW, Anaokulumuzda aktivite merkezli felsefeyi genişleterek matematik çalışmalarımızı geliştirir. Matematik dizileri ve kavramları hakkında, matematikte kullanılan sembolik işaretlerden (rakamlar) önce, çevrede var olan malzemeleri kullanarak derinine bir anlayış ve kavrayış geliştirmektir. Okulumuzda MTW etkinlikleri serbest keşfetme, örüntü oluşturma, gruplama ve sınıflandırma, sayma, sayıları tanıma ve işlem yapma, karşılaştırma ve ölçüm, grafik oluşturma aşamalarından oluşur.

Planla-Yap-Hatırla

Serbest zaman çalışmalarında çocukların kendi istekleri doğrultusunda seçtikleri ilgi köşelerinde, bireysel veya grup olarak oyun oynayarak bağımsız ve grup içi çalışma, zaman yönetimi, odaklanma, özeleştiri becerisi kazanırlar.

Okuma Yazmaya Hazırlık

Okulumuzda 3–6 yaş arası öğrenciler için düzeyine uygun okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar algılama düzeylerini ve dikkat sürelerini arttırma, kelime dağarcığını çoğaltarak kendini ifade etme becerisini geliştirme, el ve göz koordinasyonlarını, kalem kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, karşılaştırma yapabilme, değişik ilişkiler kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama gibi zihinsel işlevleri kolaylaştıracak etkinlikleri kapsar. Okul öncesi dönemde yapılan okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları bir sonraki basamaklar için önemlidir.

Altı Şapka Düşünme Tekniği

Probleme karşı çözüm üretme, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir tekniktir. Duyguların düşünme ve karar sürecine etki ettiği bilinmektedir. Bu teknikle duygular kontrol altına alınarak düşünme ve karar verme sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi tasarlanmaktadır.

Doğrudan bireyin duygularını yansıtması istendiğinde birey eleştiri kaygısı ile çekingen tavır sergileyebilirken, tarafsız olarak aldığı farklı renkteki şapkaları kullanarak duygularını kolayca yansıtabilmektedir.

Balık Kılçığı Yöntemi

Diğer yöntemlerden farklı olarak Problem çözme tekniklerinden biri olan bu teknik, öğrencilerin düşüncelerini organize etmeye yardım eder. Herhangi bir problem ile neden olan unsurlar arasındaki ilişkinin kurulmasını sağlayan bir grafik yöntemidir. Bir problemin nedenlerini ve alt nedenlerini tanımlama sürecini yapılandırmaya çalışır. Etkili olarak kullanacağımız bu yöntem ile problemi anlama, problemi analiz etme, probleme alternatif çözümler oluşturma, optimum çözümü planlama adımlarını atarak karşılaşacakları problemler karşısında en akıllıcı çözümleri üretecekleri beceriye sahip bireyler yetiştireceğiz.

Mandala Çalışmaları

Mandala Çalışmaları, okuma yazma etkinliklerinde kullanılan bir tekniktir. Mandala, boyama yoluyla çocukları sakinliğe ulaştırır, rahatlatan bir etki yapar. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan “Mandala” sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.

Scamper Tekniği

Scamper Tekniği, yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Scamper tekniği kullanılarak yapılan etkinlikde çocuklar nesnelerle ilgili açık uçlu soruları cevaplandırırlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için uygun pratik yapma olanağı yaratır.

Gezi ve etkinlikler

Eğitim programımız ve temalar doğrultusunda yapılan gezilerde öğrencilerin merak etmeleri, ilişki kurmaları ve farklı deneyimler yaşamalarını hedefliyoruz. Müzeler, sinema, tiyatro, üretim yerleri, fabrikalar, iş yerleri ve özel şirketlere önceden planlanmış geziler düzenlenir gezi öncesi ve sonrası yapılacak çalışmalar belirlenir. Veli katılım çalışmaları ile okula konuk veli davet edilir öğrencilerin tema ve konu ile ilgili yeni bilgiler edinmesi sağlanır. Ayrıca özel gün ve haftalar amaca yönelik öğrencilerin düzeylerine uygun şekilde kutlanmaktadır.

GÜNLÜK İŞLEYİŞ

TAM GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI:

 • GÜNE MERHABA DANSI
 • KAHVALTI
 • ÇEMBER ZAMANI
 • AYIN ETKİNLİĞİ
 • KEŞİF ÇEMBERİ
 • ÖĞLE YEMEĞİ
 • MÜZİK VE HAREKET
 • HİKÂYE ZAMANI
 • BİLİMSEL AKTİVİTE
 • YARATICI SANAT
 • BAHÇE ZAMANI
 • KAVRAM ÇALIŞMALARI
 • OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • İKİNDİ KAHVALTISI
 • EVE GİDİŞ

FORM BAŞARIYLA GÖNDERİLDİ