BİLİŞİM GARAJ EĞİTİMİ

children computer 4-16 Yaş arası çocuklarımıza programlama,3D tasarım ,kodlama ve robot tasarım ve üretimi gibi üretici bilişim becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim paketidir. Bu eğitimde temel felsefe öğrencilerin gündelik hayatlarında kullandıkları teknolojik aletlerin çalışma prensiplerini ve programlama altyapısını öğretmektir. Bu bakış açısı ile öğrencilerimizde problemlere bilimsel bir bakış açısı, sistematik düşünme kabiliyeti, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme gibi kazanımları benimsemelerini sağlamak hedeflenmektedir. 7-16 yaş arası nesillerimize kodlama, 3d tasarım/üretim, Robot tasarım/kodlama, Web tasarımı ve girişimcilik gibi ‘bilişimle üretim’ alanında farkındalık, bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen dünyadaki ilk ve tek entegre MEB onaylı online eğitim platformudur. Öğrencilere bilişimle üretim becerisi kazandırmak, Matematik ve fen derslerinde kuramsal edindikleri kazanımları kodlamak, 3d tasarım ve robotik tasarım becerileriyle harmanlayarak gerçek hayat sorunlarına çözüm üretmek öğretilmektedir.

İlk Garaj eğitimlerimiz; İlk Garaj, anasınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine algoritmik düşünme ve robot/elektronik tasarım eğitim içerikleri sunan alanındaki ilk ve tek online platformdur.

Algoritmik düşünme eğitimlerinde, sınıf öğretmeninin yönlendirmesi ile öğrenciler her hafta bir problem durumunu, balık kılçığı, beyin fırtınası ve akış şeması tekniklerini kullanarak:

  • Problemi anlama,
  • Problemi analiz etme,
  • Probleme alternatif çözümler oluşturma ,

Robot/elektronik tasarım eğitimlerinde, öğrenciler oyuncak şeklindeki elektronik devre elemanlarını kullanarak çalışan gerçek sistemler kuracaklar. Sadece 4 adetlik 1,5 v.’lik pillerle çalışan 120 farklı devre tasarımı gerçekleştirmek, çocuklarımızda ‘elektroniğin kolay bir şey olduğu’ farkındalığını erken yaşta kazandırmayı hedeflemektedir.

  • Optimum çözümü planlama adımlarını atarak çözerler
FORM BAŞARIYLA GÖNDERİLDİ