BEYİN HARİTALARI EĞİTİMİ

brain Öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelebilmesi için belirli periyotlarda sistematik tekrarlar yapılması ve bu sayede bilgilerin hatırlanması gerekmektedir .Yapılan araştırmalar sonucunda ders sonu 10 dk 24 saatlik tekrar 1 haftalık 1 aylık 1 dönemlik ve 1 yıllık periyotlarda bilgiler hatırlanmalı ve bu sayede öğrenilen bilgiler ilk öğrenildiği seviyede kalıcılığı sağlanması gerekmektedir. Ancak 1 yıllık bir dersin tekrarı klasik not tutma yöntemleri ile pekte mümkün olamamaktadır. Tamda bu noktada öğrencilerimize kazandırdığımız beyin haritası yöntemi klasik sıkıcı not tutma yöntemlerinden ayırarak onların hayal güçlerini ortaya koyduğu ve kendi ifadelerini notlarına yansıttıkları bir sisteme dönüşmektedir.

BİLİŞİM GARAJ EĞİTİMi

children computer 4-16 Yaş arası çocuklarımıza programlama,3D tasarım ,kodlama ve robot tasarım ve üretimi gibi üretici bilişim becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim paketidir. Bu eğitimde temel felsefe öğrencilerin gündelik hayatlarında kullandıkları teknolojik aletlerin çalışma prensiplerini ve programlama altyapısını öğretmektir. Bu bakış açısı ile öğrencilerimizde problemlere bilimsel bir bakış açısı, sistematik düşünme kabiliyeti, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme gibi kazanımları benimsemelerini sağlamak hedeflenmektedir. 7-16 yaş arası nesillerimize kodlama, 3d tasarım/üretim, Robot tasarım/kodlama, Web tasarımı ve girişimcilik gibi ‘bilişimle üretim’ alanında farkındalık, bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen dünyadaki ilk ve tek entegre MEB onaylı online eğitim platformudur. Öğrencilere bilişimle üretim becerisi kazandırmak, Matematik ve fen derslerinde kuramsal edindikleri kazanımları kodlamak, 3d tasarım ve robotik tasarım becerileriyle harmanlayarak gerçek hayat sorunlarına çözüm üretmek öğretilmektedir.

MEGA HIZLI OKUMA™ ve ANLAMA

hızlı okuma Son yıllarda yapılan araştırmalar, insanların çok hızlı okuyabileceklerini bilimsel olarak kanıtlamıştır. Sınav rekabeti, yoğun iş temposu ve zamanın verimli kullanılması zorunluluğu hayatımızda hızlı okumayı birinci öncelikler sırasına getirmiştir.Çok hızlı okuyarak, zamandan tasarruf etmek kesinlikle mümkündür. Ancak, bununla birlikte, çok daha kısa zamanda çok daha hızlı okunulan metinlerin hafızada tutulabilmesi de gerekmektedir. Eğer, okuduklarınızı hafızanıza yerleştiremiyor ve gerektiğinde hatırlayamıyorsanız, çok hızlı okumanın hiçbir anlamı yoktur.Böyle bir hızlı okuma, zamanı boşa harcamaktan başka bir şey değildir. Mega Hızlı Okuma eğitim programı kişisel potansiyelinizi geliştirecek, okuma hızınızı artırarak hayat boyu kullanabileceğiniz bir beceriye sahip olmanızı sağlayacaktır. Bir konuyu anlamak için defalarca okuma ihtiyacı duymayacaksınız. Mega Hafıza’nın tescilli Beyin Haritaları™ teknikleriyle desteklenen program, okuduklarınızı aynı zamanda hafızanızda tutmayı ve gerektiğinde hatırlamayı da sağlayacak bir şekilde düzenlenmiştir.

MEGA İNGİLİZCE

ingilizce Bugüne kadar olan alışılmış öğrenme yöntemlerinin çok dışında, bilimsel metodlarla uygulamaya başlanmış hafıza teknikleri sayesinde dil eğitimi kalıcı olacak.

Yabancı dil eğitiminde yeni kelimeler öğrenmek ve onları kalıcı hale getirmek her zaman zor ve sıkıntılı bir süreç olmuştur. Mega İngilizce sayesinde fotografik hafıza tekniklerini ve hikayeleştirme yöntemini kullanarak kalıcı ve eğlenceli şekilde İngilizce öğrenmek mümkün. Öğrencilerimizin kısa bir sürede İngilizce iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan Mega İngilizce eğitim programı Mega English ve Mega Speech olmak üzere iki online programdan oluşmaktadır.

ZEKA OYUNLARI

kup Zeka oyunları ;öğrencilerin sahip oldukları zeka türlerini fark edebilme ve bu becerileri üzerinde gelişimlerini sağlamaya yönelik bir eğitim içeriğidir. Zeka oyunları ile öğrencilerin karşılaştıkları problemlere ezberci metotlara başvurmadan orijinal ve yeni bir çözüm yolu bularak pratik ve akılcı düşünmeleri ve bu sayede doğru kararlar verebilmeleri sağlanmak istenmektedir. Öğrencilerin farklı zeka türlerine sahip oldukları ve bu zeka türlerinin bütününe hitap edebilmek için her zeka türüne özgü oyunlar oynatılmakta ve bu konuda profesyonel bir beyin sporcusu olmaları hedeflenmektedir.

MEGA HAFIZA

matematik Öğrenmeyi kalıcı yapan, bilginin anlam kazanması ve gerektiğinde kullanılmasında en önemli etken hafızamızdır. Öğrenmek, bilgiyi hafızaya kayıt edemedikten sonra bir anlam ifade etmez. Hızlı öğrenmek, bilgiyi ilk defasında kalıcı olarak hafızaya kaydetmek demektir.

“Beyni Etkin Kullanma™”teknikleriyle, öğrencinin beyin gücünü keşfederek, zihinsel potansiyelini ortaya çıkarmakla kalmayıp, Melik Duyar patentli öğrenme kavramlarını ve buna ilişkin teknikleri uygulamaktır. Bu teknikleri kullanan öğrenciler, beyni etkin kullanıp ve bilgilerin hafızaya alınmasıyla zihinsel potansiyeli en ileri derecede kullanma becerisi kazanırlar.

MEGA ARİTMETİK

math Yapılan araştırma sonuçları; anne ve babaların, özellikle yaratıcı düşünmeyi ve zeka gelişimini sağlayan oyun zamanlarının, çocukların gelecekteki okul başarısına katkısının önemini anlamaya çalışmaları gerektiğini vurguluyor. Son zamanlarda bu yönde ortaya çıkan veriler, araştırmalar, bilimsel makaleler ve kitaplar anne babaların dikkatini tüm dünyada yaratıcı oyunlar konusuna çekiyor. Hafıza ve zekayı geliştiren yaratıcı oyunlar çocukların hayatına yeni ve taze bir hava katacak gibi görünüyor. Türkiye’de Mega Hafıza’yı takip eden anne ve babaların bu konuda endişe etmemeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

Yaratıcı oyunlar, çocuğun hayatında yaratıcı düşünme, mükemmelleşme, odaklanma, disipline olma, istek gücü, sosyal beceriler, kişisel sağlamlık, ileri düşünme becerileri ve kendine güven gibi katkılar sağlayan faaliyetlerdir.

FORM BAŞARIYLA GÖNDERİLDİ