math Yapılan araştırma sonuçları; anne ve babaların, özellikle yaratıcı düşünmeyi ve zeka gelişimini sağlayan oyun zamanlarının, çocukların gelecekteki okul başarısına katkısının önemini anlamaya çalışmaları gerektiğini vurguluyor. Son zamanlarda bu yönde ortaya çıkan veriler, araştırmalar, bilimsel makaleler ve kitaplar anne babaların dikkatini tüm dünyada yaratıcı oyunlar konusuna çekiyor. Hafıza ve zekayı geliştiren yaratıcı oyunlar çocukların hayatına yeni ve taze bir hava katacak gibi görünüyor. Türkiye’de Mega Hafıza’yı takip eden anne ve babaların bu konuda endişe etmemeleri gerektiğini söyleyebiliriz.

Yaratıcı oyunlar, çocuğun hayatında yaratıcı düşünme, mükemmelleşme, odaklanma, disipline olma, istek gücü, sosyal beceriler, kişisel sağlamlık, ileri düşünme becerileri ve kendine güven gibi katkılar sağlayan faaliyetlerdir.

Zeka gelişimini sağlayan temel eğitimlerden biri de Mega Aritmetik eğitimidir.

Öğrencilerin eğitim süreçleri içerisinde konsantre olabildikleri ve verimli çalışabildikleri zamanlar vardır. Ancak, bu konuda süreklilik sağlanamazsa bir gerileme başlar.Bu performansın sürekli olmayışı, zihinsel enerji potansiyelini doğru kullanmamaktan kaynaklanır.

Bu aşamada Mega Aritmetik™ programı devreye girer.

"MEGA ARİTMATİK™ BEYİN EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ" ÖĞRENCİLERDE NASIL GELİŞMELER GÖSTERİR?

  • Yüksek konsantrasyon
  • Gelişmiş dinleme becerileri
  • İleri seviyede analitik düşünme
  • Hızlı matematik becerileri
  • Güçlü hayal gücü
  • Odaklanma kolaylığı
  • Gelişmiş hafıza gücü
  • Yaratıcı problem çözme
  • Zeka gelişimi

Mega Aritmetik Beyin Egzersizleri, sayısal dört işlemin, abaküs kullanılarak Paritmetik™, Mega Soroban™ teknikleriyle çok hızlı bir şekilde yapılmasına dayanır.Bu işlem zihinsel toplama, zihinsel çıkarma teknikleri ve hayal kurma egzersizleri yaptırılarak öğretilmektedir. Hafıza Çivileri™, Fotografik Hafıza Teknikleri™, zihinsel çarpma vb. tekniklerle de program desteklenmektedir. Öğrencinin öğretilen tüm tekniklerle egzersiz yapabilmesi için kendisine verilen bir şifre ile online egzersizler yapması sağlanmaktadır.Beynin kullanım potansiyelini artıran, daha gelişmiş sağ ve sol beyin için Mega Aritmetik™ etkili bir yöntemdir.

FORM BAŞARIYLA GÖNDERİLDİ