BEYNİ ETKİN KULLANMA

matematik Öğrenmeyi kalıcı yapan, bilginin anlam kazanması ve gerektiğinde kullanılmasında en önemli etken hafızamızdır. Öğrenmek, bilgiyi hafızaya kayıt edemedikten sonra bir anlam ifade etmez. Hızlı öğrenmek, bilgiyi ilk defasında kalıcı olarak hafızaya kaydetmek demektir.

“Beyni Etkin Kullanma™”teknikleriyle, öğrencinin beyin gücünü keşfederek, zihinsel potansiyelini ortaya çıkarmakla kalmayıp, Melik Duyar patentli öğrenme kavramlarını ve buna ilişkin teknikleri uygulamaktır. Bu teknikleri kullanan öğrenciler, beyni etkin kullanıp ve bilgilerin hafızaya alınmasıyla zihinsel potansiyeli en ileri derecede kullanma becerisi kazanırlar.

“Beyni Etkin Kullanma™” eğitimi MEMORIAD ve MEB Talim Terbiye Kurulu onaylı tescil edilmiş tek programdır.

MEGA MATEMATİK

Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri

Öğrencileri başarısızlığa mahkum eden ve hatta okuldan soğutan en önemli etkenin “zor öğrenme” olduğunu bilmeyen var mı?

Öğrencinin nasıl motive olduğu konusunda çok sayıda düşünce vardır; ancak bizce en basit cevabı, öğrenci başardığı zaman, demek daha doğru olacaktır...

Matematik çoğu öğrencinin kabusudur ve en çok korkulan derslerden biridir. Temel olarak beynin sol yarım küresi matematiksel, sağ yarım küresi de yaratıcı düşünmede uzmandır. Sadece beynin sol yarım küresi gelişmiş olan ve bu yarım küreyi iyi kullanan öğrencilerin, yaratıcı düşünebilmesi için beyinlerinin sağ yarım kürelerini de geliştirmeleri gerekmektedir.

Öğrendikleri konuları ve formülleri yaratıcı olarak kullanabilmeleri beynin sağ yarım küresini işin içine katmadan mümkün değildir. Yaratıcı düşünebilme ve yaratıcı problem çözme yeteneği kazanmak bir eğitim meselesidir.

Düşünmeye beynin sağ yarım küre fonksiyonlarını da katmayla ilgilidir.

Matematiksel bir işlemi kalem ve kağıt kullanmadan hızlı bir şekilde yapabilmek, şüphesiz hem yaratıcı problem çözme, hem de zihinsel matematik ve hafıza tekniklerini öğrenmeyi gerektirir.

Beyindeki potansiyeli keşfetmek için yapılan bilimsel araştırmalar, insan zihninin öğrenme ve bilgiyi işleme kapasitesinin sonsuz olduğunu göstermektedir. Ancak problem bu potansiyele nasıl ulaşılacağının bilinmemesidir.

“MEGA MATEMATİK - Zihinsel Matematik ve Hafıza Teknikleri”, beyindeki sayısal hafıza gücünü ve zihinsel matematik potansiyelini maksimum seviyeye çıkartacaktır. Öğrenilen teknikler ve beceriler toplum içinde farklı olmayı sağlayacak ve zirveye ulaşmayı kolaylaştıracaktır

“ZİHİNSEL MATEMATİK ™ ve HAFIZA TEKNİKLERİ™” ÖĞRENCİLERDE NASIL GELİŞMELER GÖSTERİR?
 • Hafızanın temel prensiplerini ve metodlarını öğrenirler.
 • Sağ ve sol yarım küreleri dengeli kullanarak beyin kapasiteleri ve yaratıcı düşünme özellikleri gelişir.
 • Süper bir problem çözücü olurlar ve matematik korkularını yenerler.
 • Düşünme becerileri ve etkili aktif öğrenmeleri gelişir.
 • Hafıza gücü en az üç katına çıkar ve özgüvenleri artar.
 • Okuduğu , gördüğü ve duyduğu bilgileri unutmamayı öğrenir.
 • Hafızasındaki bilgilere nasıl ulaşacağını öğrenir.
 • Fotografik Hafıza Teknikleri ile hızlı, etkin, kolay, kalıcı ve aktif öğrenmeyi öğrenir.
 • Etkin ve kalıcı bir ders çalışmanın nasıl olacağını öğrenir.
 • Toplum karşısında konuşma güçleri gelişir.
 • Not tutmanın kolaylıklarını ve zevkli olduğunu keşfederler.
 • Konsantrasyon gücünün nasıl artırılacağını öğrenir.
 • Sorunların çözümünde daha akılcı yollarla üretilebilecek çözümleri fark ederler.
 • Hepsinden önemlisi, düşünmeyi ve yaratıcı problem çözmeyi öğrenirler.
FORM BAŞARIYLA GÖNDERİLDİ