EĞİTİM FELSEFEMİZ

Mega Hafıza Koleji ortaokul öğrencileri;düşünen,sorgulayan,iletişimi kuvvetli,kendine güvenen,evrensel değerlere sahip bireyler olarak yetişir.Bunlarla beraber akademik yönden gelişimleri tamamlanıp geleceğe güçlü adımlarla hazırlanırlar.Sevginin ve bilgeliğin erdemini öğrenen Mega Hafıza Koleji öğrencileri mutlu ve sevgi dolu bireyler olarak yetişirler.Eğitim ve öğretimin yanında öğrencilerimizin mutlu yetişkinler olarak hayata hazırlanmaları bizlerin en büyük felsefesi.

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

FOTOGRAFİK HAFIZA TEKNİKLERİ:Öğrencilerimizin hafızasını güçlendiren''Fotografik Hafıza Teknikleri'' öğrenmeyi hızlandırıp,öğrenilen bilginin kalıcı hale gelmesini sağlar.

BEYİN HARİTALARI:Beynin her iki yarım küresini de aynı anda kullandırmayı hedefler.Yeni bir not tutma tekniğidir.Öğrenilen bilginin tekrarını kolaylaştırır.

HIZLI OKUMA VE ANLAMA TEKNİKLERİ:Mega Hızlı Okuma ve Anlama programı öğrencilerimizin kişisel potansiyelini geliştirip,okuma hızlarını artırarak hayat boyu kullanabilecekleri bir beceriye sahip olmalarını sağlar.Bu eğitimi alan öğrencilerimizin okuma ve anlama hızı artar.Bir konuyu anlamak için tekrar tekrar okuma ihtiyacı duymazlar.

YABANCI DİL EĞİTİM PROGRAMI:Yabancı dil eğitimimiz Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine uygun olarak düzenlenmiş özel bir eğitim programı içermektedir.Avrupa Dil Portfolyosu,Avrupa Birliği ülkelerinde yabancı dil eğitimini belli bir program içinde standart hale getirmiş,tüm Avrupa Birliği'nde geçerli resmi bir projedir.Avrupa Dil Konseyi'nin belirlediği standartlarda yabancı dil eğitimi verilmesi hedeflenmiştir.YETENEK ATÖLYELERİMİZ

SPOR ATÖLYESİ

Basketbol,Voleybol,Kort Tenisi,Masa Tenisi

MÜZİK ATÖLYESİ

Ritim,Koro,Orf Orkestrası,Yaratıcı Drama

GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ

2 Boyutlu Çizim,3 Boyutlu Sanat Atölyesi,Karakter Çizimi,Desen

MEGA GARAJ ATÖLYESİ

Satranç,Yaratıcı Yazarlık,Mega Olimpiyat Takımı,3D,FLL Robot Ligi,Tübitak,İleri Matematik


FORM BAŞARIYLA GÖNDERİLDİ